Решење којим се одбија жалба друштва „OST Holding Sudosteuropa“ GmbH iz Austrije, поводом покретања испитног поступка по Захтеву за издавање одобрења за спровођење концентрације над Компанијом „Novosti“ a.d. из Београда « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Одлуке » Решење којим се одбија жалба друштва „OST Holding Sudosteuropa“ GmbH iz Austrije, поводом покретања испитног поступка по Захтеву за издавање одобрења за спровођење концентрације над Компанијом „Novosti“ a.d. из Београда
Наслов Седница Датум Одлука
Решење којим се одбија жалба друштва „OST Holding Sudosteuropa“ GmbH iz Austrije, поводом покретања испитног поступка по Захтеву за издавање одобрења за спровођење концентрације над Компанијом „Novosti“ a.d. из Београда 09.05.2011 Odgovor-na-zalbu-WAZ