Robert Bosch GmbH DE – COBI GmbH DE « Комисија за заштиту конкуренције