Robert Bosch GmbH – Eesy-ic GmbH « Комисија за заштиту конкуренције