Robert Bosch GmbH – Sotel « Комисија за заштиту конкуренције