Robert Bosch GmbH – Sfara Inc « Комисија за заштиту конкуренције