Robert Bosch GmbH – Sunlight.io Limited « Комисија за заштиту конкуренције