Sixth Cinven Fund – H.L. Barentz B.V. « Комисија за заштиту конкуренције