„Штампа Систем“ д.о.о. из Београда над друштвом „Футура Плус“ д.о.о. у стечају из Београда, под условом извршења мере понашања « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Одлуке » „Штампа Систем“ д.о.о. из Београда над друштвом „Футура Плус“ д.о.о. у стечају из Београда, под условом извршења мере понашања
Наслов Седница Датум Одлука
„Штампа Систем“ д.о.о. из Београда над друштвом „Футура Плус“ д.о.о. у стечају из Београда, под условом извршења мере понашања 117 22.11.2012 Stampa-Futura