STIHL International GmbH – Mogatec GmbH « Комисија за заштиту конкуренције