Telenor Norway AS – Telekiosken « Комисија за заштиту конкуренције