Мишљење о постојању обавезе подношења пријаве концентрације ОАО Трест Гидромонтаж над ППТ Инжењеринг а.д. Београд « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Одлуке » Мишљење о постојању обавезе подношења пријаве концентрације ОАО Трест Гидромонтаж над ППТ Инжењеринг а.д. Београд
Наслов Седница Датум Одлука
Мишљење о постојању обавезе подношења пријаве концентрације ОАО Трест Гидромонтаж над ППТ Инжењеринг а.д. Београд 12.11.2010 Misljenje-o-postojanju-obaveze-podnosenja-prijave-koncentracije-OAO-Trest-Gidromontaz-nad-PPT-Inzenjering-a.d.-Beograd