kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije dr Miloje Obradović i dekan Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju – FEFA prof. dr Nebojša Savić potpisali su Memorandum o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i FEFA.

Memorandum o saradnji definiše uspostavljanje stručne i edukativne saradnje ove dve institucije u oblasti politike konkurencije kroz organizaciju seminara, gostujućih predavanja stručnjaka iz Komisije, zajedničkih tematskih radionica, formiranje programa studentskih praksi i izbornog predmeta na master studijama, zajedničke izdavačke delatnosti iz oblasti konkurencije, saradnja sa Institutom FEFA u izradi ekonomskih analiza i slično.

Potpisani dokument će omogućiti zajednički rad na promociji politike zaštite konkurencije i podizanju nivoa znanja u oblasti prava konkurencije i kvalitetnijeg obrazovanja studenata radi ostvarivanja tog cilja.

Memorandum o saradnji sa FEFA je peti sporazum ove vrste koji Komisija ima sa članovima univezitetske zajednice.