kzkПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић и члан Савета Комисије Чедомир Радојчић, састали су се данас са професором Албертом Хеимлерoм (Alberto Heimler), једним од водећих стручњака за питања заштите конкуренције на свету. Професор Хеимлер је тренутно председник Радне групе за конкуренцију и регулативу и потпредседник Одбора за конкуренцију ОЕЦД-а.

Теме разговора су биле размена искустава на пољу утицаја прописа на спровођења политике заштите конкуренције, као и унапређење праксе Комисије приликом процена конкурентских одредби у прописима који се доносе у Републици Србији. То представља један од приоритета у активностима Комисије за заштиту конкуренције, јер само уз законодавни оквир који не садржи антиконкурентске одредбе, борба за равноправне услове на тржишту Србије може бити успешна.

Гост Комисије упознао је председника и члана Савета са својим активностима, међу којима је и рад у оквиру Управне групе Међународне мреже за конкуренције (ICN-а) и ко-председавајућег Радне групе за оперативне послове.

Професор Хеимлер, који је и аутор значајних радова о антимонополским и регулаторним питањима у водећим светским академским часописима, одржаће низ радионица у Комисији у оквиру Твининг програма, након којих ће бити организована стручна дискусија и размена искустава о политици и праву конкуренције у Србији и свету.