– ПРИМЕНА ЧЛАНА 58. ЗАКОНА И ОТВАРАЊЕ НОВЕ ПОДРУБРИКЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ КОМИСИЈЕ

У складу са чланом 58. став 1. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13), Комисија може донети закључак о прекиду поступка испитивања повреде конкуренције, којим се  дређује мера из члана 59. Закона, ако странка, на основу садржине закључка о покретању поступка, односно чињеница утврђених у поступку, поднесе предлог обавеза које је спремна добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције, са условима и роковима за извршење мере. У складу са ставом 3. истог члана, Обавештење о подношењу предлога обавеза објављује се на интернет страници Комисије.

 

Овим саопштењем Комисија жели да скрене пажњу стручној и широј јавности на примену новог института утврђеног поменутим чланом 58. Закона. Стога ће Комисија на својој интернет страници, у делу падајућег менија са леве стране под називом „Повреде конкуренције“, испод постојеће подрубрике „Управне мере“ отворити нову подрубрику под називом „Маркет тест“, у којој ће убудуће објављивати обавештења о поднетим предлозима обавеза.

 

Објављивање предлога обавеза које је странка спремна добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције представља законску обавезу Комисије, а сврха је да се заинтересованим странама пружи могућност да доставе своје примедбе, ставове и мишљења у вези објављеног предлога – маркет тест.