„Diseno Textil“ SA iz Španija nad grupom povezanih učesnika na tržištu koju čine „Delta Still“ d.o.o. „Delta B Fashion“ d.o.o. „Delta MD Fashion“ d.o.o. „Delta O Fashion“ d.o.o. „Delta P Fashion“ d.o.o. „Delta S Fashion“ d.o.o. sva iz Beograda « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Odluke » „Diseno Textil“ SA iz Španija nad grupom povezanih učesnika na tržištu koju čine „Delta Still“ d.o.o. „Delta B Fashion“ d.o.o. „Delta MD Fashion“ d.o.o. „Delta O Fashion“ d.o.o. „Delta P Fashion“ d.o.o. „Delta S Fashion“ d.o.o. sva iz Beograda
Naslov Sednica Datum Odluka
„Diseno Textil“ SA iz Španija nad grupom povezanih učesnika na tržištu koju čine „Delta Still“ d.o.o. „Delta B Fashion“ d.o.o. „Delta MD Fashion“ d.o.o. „Delta O Fashion“ d.o.o. „Delta P Fashion“ d.o.o. „Delta S Fashion“ d.o.o. sva iz Beograda 21.07.2011 Diseno-Textil-SA-iz-Spanija-nad-grupom-povezanih-ucesnika-na-trzistu-koju-cine-Delta-Still-DOO-Delta-B-Fashion-DOO-Delta-MD-Fashion-DOO-Delta-O-Fashion-DOO-Delta-P-Fash