DRUŠTVA ZA INVESTIRANJE, TRGOVINU I USLUGE PLC INTERENERGO DOO – Hydro Ljutina d.o.o. Priboj « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Odluke » DRUŠTVA ZA INVESTIRANJE, TRGOVINU I USLUGE PLC INTERENERGO DOO – Hydro Ljutina d.o.o. Priboj
Naslov Sednica Datum Odluka
DRUŠTVA ZA INVESTIRANJE, TRGOVINU I USLUGE PLC INTERENERGO DOO – Hydro Ljutina d.o.o. Priboj 20.05.2020. 20-05-2020-400-intrenergo-Hydro