Zaključak o pokretanju postupka ispitivanja povrede konkurencije protiv društava “DELTA GENERALI OSIGURANjE a.d.o.“ Beograd, “KOMPANIJA DUNAV OSIGURANjE a.d.o.“ Beograd , i “WIENER STADTISCHE OSIGURANjE a.d.o.“ Beograd « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Odluke » Zaključak o pokretanju postupka ispitivanja povrede konkurencije protiv društava “DELTA GENERALI OSIGURANjE a.d.o.“ Beograd, “KOMPANIJA DUNAV OSIGURANjE a.d.o.“ Beograd , i “WIENER STADTISCHE OSIGURANjE a.d.o.“ Beograd
Naslov Sednica Datum Odluka
Zaključak o pokretanju postupka ispitivanja povrede konkurencije protiv društava “DELTA GENERALI OSIGURANjE a.d.o.“ Beograd, “KOMPANIJA DUNAV OSIGURANjE a.d.o.“ Beograd , i “WIENER STADTISCHE OSIGURANjE a.d.o.“ Beograd 10.03.2011 25-02-2011-ZAKLJUCAK-O-POKRETANJU-POSTUPKA-JAT-FINAL