Mišljenje na Zaključak Vlade 05 broj 54-4255/2009-1 od 7. jula 2009. godine i Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Odluke » Mišljenje na Zaključak Vlade 05 broj 54-4255/2009-1 od 7. jula 2009. godine i Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Naslov Sednica Datum Odluka
Mišljenje na Zaključak Vlade 05 broj 54-4255/2009-1 od 7. jula 2009. godine i Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Misljenje-2-135-sednica