август « 2012 « Комисија за заштиту конкуренције
Секторска анализа тржишта откупа сировог млека, производње и прераде млека и млечних производа
Саопштење за јавност поводом објављивања извештаја секторске анализеИзвештај се објављује на интернет страни Комисије уз заштиту одређених података, са напоменом да ће се објављивање ових податка из извршених анализа вршити у контакту са млекарама, уз њихову сагласност. Позивају се учесници на тржишту откупа сировог крављег млека и производње и прераде млека и млечних производа у Републици Србији да доставе Комисији своје коментаре у погледу Извештаја на е – маил office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом : Коментар на анализу у сектору млекарства
Зашто Управни суд игнорише јавност?