Комисија ће од 24. августа 2015. године наставити рад на новој адреси:

Савска бр. 25, IV спрат, Београд

Сви остали подаци од значаја за странке, укључујући бројеве телефона и e-mail адресе, остају непромењени.

Достављање и пријем поште ће до 01. септембра 2015. године бити могући и на старој и на новој адреси, а након тога, само на адреси:

Комисија за заштиту конкуренције
ул. Савска бр. 25/IV
11000 Београд