2015 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » » 2015
Komisija za zaštitu konkurencije po službenoj dužnosti nastavlja postupak ispitivanja koncentracije društava „Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek“ a.d., iz Padinske Skele i „Niška mlekara“ d.o.o., iz Niša

Komisija za zaštitu konkurencije je po službenoj dužnosti nastavila postupak ispitivanja koncentracije koji je pokrenut na osnovu prijave društva „Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek“ a.d., iz Padinske Skele.

Koncentracija je prijavljena zbog sticanja 100% udela u društvu „Niška mlekara“ d.o.o. od strane kompanije „Imlek“.

Nakon što je izvršila uvid u dostavljenu dokumentaciju i na osnovu svih činjenica koje proističu iz sadržaja podnete prijave, Komisija je utvrdila da bi sprovođenjem prijavljene koncentracije, društvo „Imlek“ učvrstilo svoj položaj na tržištima otkupa sirovog kravljeg mleka, proizvodnje i prodaje mleka i mlečnih proizvoda, budući da su društva „Imlek“ i „Niška mlekara“ direktni konkurenti kao i da je društvo „Imlek“ najsnažniji učesnik na relevantnim tržištima.

Komisija će zato u ispitnom postupku dodatno oceniti sve zakonom propisane kriterijume na osnovu kojih se utvrđuje dozvoljenost koncentracije, a ne samo strukturu relevantnih tržišta i položaj učesnika u koncentraciji na njima. Komisija će konkretno ispitati da li prijavljena koncentracija ispunjava uslove dozvoljenosti iz člana 19. Zakona o zaštiti konkurencije, odnosno da li bi se sprovođenjem koncentracije značajno ograničila, narušila ili sprečila konkurencija na tržištu Republike Srbije ili njegovom delu.

Predstavnici Komisije učestvovali na seminaru „Pitanja konkurencije na tržištima informacionih komunikacija i tehnologije“ u Budimpešti

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije učestvovali su na seminaru „Pitanja konkurencije na tržištima informacionih komunikacija i tehnologije“ orgnizovanog od 08. do 10. decembra 2015. godine u Budimpešti u organizaciji Regionalnog centra za konkurenciju – OECD-a i mađarskog tela za zaštitu konkurencije.

Na seminaru su razmatrana pitanja iz oblasti zaštite konkurencije u sektoru informacionih tehnologija, sa posebnim naglaskom na tržište telekomunikacija. U okviru seminara detaljnije je razrađeno pitanje koncentracija, kako horizontalnih, tako i vertikalnih, i to naročito u oblasti mobilne telefonije, uz predstavljanje skorijih slučajeva iz evropske i američke prakse koji su sadržali uslove pod kojima su pojedine koncentracije odobravane. U okviru seminara razmatralo se i pitanje dominacije i najčešćih oblika zloupotrebe dominantnog položaja u sektoru elektronskih komunikacija.

Obaveštenje o Predlogu obaveza društva „Železnice Srbije“

Komisija za zaštitu konkurencije je 18.12.2015. godine u podrubrici „Market test“ u okviru rubrike „Povrede konkurencije“ objavila Obaveštenje o podnošenju predloga obaveza (u skladu sa članom 58. Zakona o zaštiti konkurencije) koje je društvo „Železnice Srbije“ spremno dobrovoljno da preuzme radi otklanjanja moguće povrede konkurencije, sa pozivom svim zainteresovanim stranama da dostave pisane primedbe, stavove i mišljenja koji se odnose na predložene obaveze.

Komisiji poverena organizacija seminara Regionalnog centra OECD za konkurenciju za 2016. godinu u Beogradu

rccoecdKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije zvanično je dobila organizaciju seminara Regionalnog centra OECD-a za konkurenciju, koji će biti održan od 27. do 29. septembra 2016. godine u Beogradu. Komisija je izabrana između velikog broja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije koje su se prijavile za domaćina ovog prestižnog skupa.

Na predlog naše Komisije ovaj seminar biće posvećen temi Javno zastupanje/zagovaranje politike konkurencije (Competition Advocacy). Tema ima poseban značaj s obzirom da još uvek nije dovoljno razvijena svest o važnosti i dobrobiti pravila konkurencije, (kako na nivou izvršne vlasti, poslovne zajednice, sudova i akademske zajednice), ali i kod građana (kao potrošača).

Seminar će biti prilika za razmenu iskustava zemalja sa različitim stepenom razvoja prava konkurencije i prakse u njegovoj primeni. Ovakvi skupovi su od velikog značaja za zemlje koje razvijaju primenu prava zaštite konkurencije, u koje spada i Srbija, kao i prilika da se šira javnost upozna sa osnovnim pitanjima konkurencije, njenom značaju i uticaju na ekonomski napredak društva.

Organizacija seminara je još jedno priznanje Komisiji za njen rad na međunarodnom planu, a posebno što se organizuje u godini u kojoj Komisija obeležava deset godina od njenog osnivanja.

Na seminaru se očekuje učešće velikog broja predstavnika tela za zaštitu konkurencije iz različitih zemalja regiona i Evropske unije.

Predstavnik Komisije prisustvovao na skupu Radne grupe Međunarodne mreže za konkurenciju u Istanbulu

www.rekabet.govPredstavnik Komisije za zaštitu konkurencije je učestvovao na skupu u organizaciji Radne grupe Međunarodne mreže za konkurenciju koja se bavi ispitivanjem jednostranih radnji učesnika na tržištu (ICN Unilateral Conduct Working Group), a u saradnji sa turskim telom za zaštitu konkurencije kao ko-organizatorom, u Istanbulu.

Dvodnevni skup je obuhvatio predavanja, odnosno panel diskusije i praktičan rad na hipotetičkom slučaju na temu: „Odbijanje poslovanja i procenjivanje jednostranih radnji učesnika na tržištu“.

Radionici su prisustvovali predstavnici tela za zaštitu konkurencije iz zemalja sa različitim stepenom razvoja prava konkurencije i praktičnog iskustva, što se nikako nije pokazalo kao smetnja za slobodnu razmenu ideja i iskustava prilikom rada na hipotetičkom slučaju. Još jednom se pokazalo da je prisustvo ovakvim skupovima od velikog značaja naročito za zemlje koje nemaju dugu tradiciju u primeni prava zaštite konkurencije, u koje spada i Srbija.

Na skupu je učestvovalo oko 100 predstavnika iz više od 40 različitih zemalja.

Predavanje predstavnika Komisije na seminaru „Kako primeniti izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama i Zakon o zaštiti konkurencije u postupcima javnih nabavki“

Untitled-1Predstavnik Komisije za zaštitu konkurencije Srđan Janković učestvovao je kao jedan od predavača na seminaru „Kako primeniti izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama i Zakon o zaštiti konkurencije u postupcima javnih nabavki“, pored predstavnika Komisije za zaštitu prava ponuđača i advokatske kancelarije „Janković, Popović, Mitić“.

Na seminaru je bilo reči o primeni izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama; saradnji između Komisije za zaštitu prava ponuđača i Komisije za zaštitu konkurencije u vezi sa otkrivanjem nameštenih javnih nabavki, kao i primeni pravila o zaštiti konkurencije na zajednička učešća u postupcima javnih nabavki.

Seminar je bio prilika da se promoviše pravo konkurecije i unapredi dijalog između Komisije za zaštitu konkurencije i učesnika na tržištu, kao i Komisije za zaštitu prava ponuđača.

Seminar su organizovali „Top-Tier Legal Adriatic“ (TLA) regionalna mreža pravnih stručnjaka, zajedno sa Francusko – srpskom privrednom komorom, Italijansko – srpskom privrednom komorom, Nemačko – srpskom poslovnom asocijacijom, Slovenačkim poslovnim klubom, Trgovinskim odeljenjem ambasade Austrije i kao koordinator advokatska kancelarija „Janković, Popović, Mitić“.

Seminaru je prisustvovalo više od 70 učesnika, što je još jedan od pokazatelja o potrebi stalne edukacije i razmene iskustava između nezavisnih tela, učesnika na tržištu i stručne javnosti.

Održan sastanak sa predstavnicima Evropske komisije u okviru Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju u sklopu pristupanja Srbije EU

eu-srbija-zastavaPredsednik Komisije dr Miloje Obradović izvestio je predstavnike Evropske komisije na Pododboru za unutrašnje tržište i konkurenciju o primeni i sprovođenju Zakona o zaštiti konkurencije kao i usklađenosti propisa iz oblasti zaštite konkurencije sa evropskim zakonodavstvom, u skladu sa obavezama iz člana 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Na sastanku Pododbora koji se redovno održava u okviru procesa pristupanja Srbije EU izneto je da naša zemlja prati dinamiku razvoja zaštite konkurencije u EU i teži da u što većoj meri uskladi svoje standarde sa standardima u EU. To potvrđuje i ocena EK u nedavno objavljenom Izveštaju o napretku za 2015. godinu, a u kome se naglašava da je zakonodavni okvir u velikoj meri usklađen sa pravnim tekovinama EU.

Predsednik Obradović je, prezentujući rezultate rada Komisije, istakao da će Komisija nastaviti sa procesom daljeg usklađivanja pravnog okvira sa osnovnim načelima EU u ovoj oblasti. U periodu između dva sastanka Pododbora, Komisija je pripremila predlog nove Uredbe o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije čime će ovaj podzakonski akt Komisije biti usklađen sa pravilima EU, u delu koji se tiče pojednostavljene procedure kod prijave koncentracija. Unapređenje rada Komisije se ogleda i u činjenici da su pokrenuti postupci koji će biti od značaja za uspostavljanje prakse Komisije u pitanjima o kojima do sada nisu postojale odluke ovog organa, kao što su povrede konkurencije nastale nameštanjem ponuda u postupcim javnih nabavki (bid rigging), primena pravila konkurencija na ugovore o konzorcijumu i sličnim.

U svom obraćanju predsednik Obradović je posebno istakao: „da je Komisija, prvi put od početka svog rada sprovela nenajavljene uviđaje u prostorijama stranaka, tokom kojih je prikupljena relevantna dokumentacija i podaci. Nenajavljeni uviđaju su sprovedeni na nekoliko lokacija (nedavno su izvršeni simultani uiđaji na dve lokacije u isto vreme) i tom prilikom su korišćeni forenzički instrumenti za prikupljanje elektronske dokumentacije. Sprovođenje nenajavljenih uviđaja je potvrda rešenosti Komisije da u potpunosti izvršava svoje zakonske nadležnosti, koristeći sva istražna sredstva koja su joj na raspolaganju, u cilju otkrivanja i sankcionisanja povreda konkurencije na teritoriji Republike Srbije“.

Na sastanku je naglašeno da će buduća zakonodavna aktivnost Komisije biti usmerena na dodatno ugrađivanje u nacionalni pravni okvir i onih rešenja koja su važeća u zakonodavstvu EU, a koja do sada nisu sadržana u domaćem zakonodavstvu. Ovo se naročito odnosi na zaštitu konkurencije u pojedinim privrednim sektorima (na primer, transport i osiguranje), kao i na pitanja koja su sveobuhvatnije regulisana Zakonom i uredbama, ali postoje i posebni propisi EU kojima su ta pitanja detaljnije uređena.

„Komisija će nastaviti sa efikasnom primenom zakona, čime će doprineti poštovanju pravila konkurencije na tržištu u Srbiji, u skladu sa unutrašnjim i evropskim propisima i praksom. U tom poslu računamo na podršku svih institucija Republike Srbije, ali i naših partnera iz EU“ poručio je na kraju izlaganja predsednik Komisije dr Miloje Obradović.

Potvrđena odluka Komisije o zloupotrebi dominantnog položaja JKP „Pogrebne usluge” Beograd

Vrhovni kasacioni sud je presudom od 26.10.2015. godine odbio zahtev za preispitivanje presude Upravnog suda, koji je podnelo JKP „Pogrebne usluge” Beograd, čime je Vrhovni kasacioni sud potvrdio presudu Upravnog suda, a samim tim i zakonitost odluke Komisije za zaštitu konkurencije o zloupotrebi dominantnog položaja JKP „Pogrebne usluge” Beograd.

Rešenje Komisije o zloupotrebi dominantnog položaja od strane JKP „Pogrebne usluge” Beograd od 27.11.2014. godine potvrđeno je presudom Upravnog suda od 07.05.2015. godine. Ovo javno preduzeće je, u izvršenju mere zaštite konkurencije koju je rešenjem odredila Komisija, uplatilo je u budžet Republike Srbije novčani iznos od 19.253.088,00 dinara. Pored toga, izvršenjem rešenja Komisije je izmenjen Cenovnik ostalih usluga JKP „Pogrebne usluge” Beograd, odnosno, građani Beograda su dobili značajno smanjenje iznosa naknade koju su kao korisnici grobnog mesta plaćali ovom preduzeću za postavljanje spomenika.

Ovo je još jedna u nizu potvrđenih odluka Komisije u poslednjoj instanci predstavlja dodatni podsticaj Komisiji da intenzivira svoju borbu i zalaganje za obezbeđenje slobodne i fer konkurencije na tržištu Republike Srbije, u odnosu na sve učesnike na tržištu uključujući i javna preduzeća, a sve u cilju ekonomskog napretka, dobrobiti društva i koristi potrošača, kao deklarisanih ciljeva Zakona o zaštiti konkurencije.

Komisija izrazila zabrinutost povodom predloženih izmena Zakona o komunalnim delatnostima

Komisija za zaštitu konkurencije uputila je dopis Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kojim je iznela stavove u vezi sa pojedinim odredbama Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima.

Komisija je naglasila značaj obezbeđivanja ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu komunalnih usluga i u tom kontekstu skrenula pažnju na negativne efekte stvaranja zakonskog monopola.

Komisija za zaštitu konkurencije izražava zabrinutost zbog činjenice da se Ministarstvo opredelilo za rešenja koja će dodatno ograničiti mogućnosti za konkurenciju na tržištu komunalnih delatnosti.

Komisija podseća da se samo kroz nadmetanje konkurenata kvalitetom i cenom, može ostvariti ekonomski napredak i dobrobit društva, a naročito korist potrošača.

Komisija pokrenula postupak protiv učesnika na tržištu cigareta

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak po službenoj dužnosti protiv kompanija Philip Morris Operations a.d. Niš, društva Philip Morris Services d.o.o., Beogradu, društva JT International a.d. Senta, British American Tobacco a.d., društva British American Tobacco South East Europe d.o.o. Beograd, IMPERIAL TOBACCO SCG d.o.o., Beograd, društva TDR d.o.o., Beograd i društva MONUS d.o.o., Beograd (Zemun), zbog osnovane pretpostavke da su kao učesnici na tržištu Srbije usaglašavali svoju praksu u pogledu formiranja cena proizvoda.

Komisija osnovano pretpostavlja da su ova društva zaključila restriktivni sporazum iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, u obliku usaglašene prakse o uvođenju promene i visini promene cena, uključujući i vremenski momenat od kada njihova odluka o promeni cena proizvodi pravno dejstvo.

Podsećamo da je Komisija u okviru ovog postupka izvršila 30. novembra 2015. godine nenajvljeni uviđaj u kompanijama Philip Morris Services d.o.o, Beograd i British American Tobacco South East Europe d.o.o Beograd.

Komisija poziva sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanja činjeničnog stanja u ovom postupku, da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25, Beograd.