Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije učestvovali su na seminaru „Pitanja konkurencije na tržištima informacionih komunikacija i tehnologije“ orgnizovanog od 08. do 10. decembra 2015. godine u Budimpešti u organizaciji Regionalnog centra za konkurenciju – OECD-a i mađarskog tela za zaštitu konkurencije.

Na seminaru su razmatrana pitanja iz oblasti zaštite konkurencije u sektoru informacionih tehnologija, sa posebnim naglaskom na tržište telekomunikacija. U okviru seminara detaljnije je razrađeno pitanje koncentracija, kako horizontalnih, tako i vertikalnih, i to naročito u oblasti mobilne telefonije, uz predstavljanje skorijih slučajeva iz evropske i američke prakse koji su sadržali uslove pod kojima su pojedine koncentracije odobravane. U okviru seminara razmatralo se i pitanje dominacije i najčešćih oblika zloupotrebe dominantnog položaja u sektoru elektronskih komunikacija.