Komisija za zaštitu konkurencije je po službenoj dužnosti nastavila postupak ispitivanja koncentracije koji je pokrenut na osnovu prijave društva „Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek“ a.d., iz Padinske Skele.

Koncentracija je prijavljena zbog sticanja 100% udela u društvu „Niška mlekara“ d.o.o. od strane kompanije „Imlek“.

Nakon što je izvršila uvid u dostavljenu dokumentaciju i na osnovu svih činjenica koje proističu iz sadržaja podnete prijave, Komisija je utvrdila da bi sprovođenjem prijavljene koncentracije, društvo „Imlek“ učvrstilo svoj položaj na tržištima otkupa sirovog kravljeg mleka, proizvodnje i prodaje mleka i mlečnih proizvoda, budući da su društva „Imlek“ i „Niška mlekara“ direktni konkurenti kao i da je društvo „Imlek“ najsnažniji učesnik na relevantnim tržištima.

Komisija će zato u ispitnom postupku dodatno oceniti sve zakonom propisane kriterijume na osnovu kojih se utvrđuje dozvoljenost koncentracije, a ne samo strukturu relevantnih tržišta i položaj učesnika u koncentraciji na njima. Komisija će konkretno ispitati da li prijavljena koncentracija ispunjava uslove dozvoljenosti iz člana 19. Zakona o zaštiti konkurencije, odnosno da li bi se sprovođenjem koncentracije značajno ograničila, narušila ili sprečila konkurencija na tržištu Republike Srbije ili njegovom delu.