Vrhovni kasacioni sud je presudom od 26.10.2015. godine odbio zahtev za preispitivanje presude Upravnog suda, koji je podnelo JKP „Pogrebne usluge” Beograd, čime je Vrhovni kasacioni sud potvrdio presudu Upravnog suda, a samim tim i zakonitost odluke Komisije za zaštitu konkurencije o zloupotrebi dominantnog položaja JKP „Pogrebne usluge” Beograd.

Rešenje Komisije o zloupotrebi dominantnog položaja od strane JKP „Pogrebne usluge” Beograd od 27.11.2014. godine potvrđeno je presudom Upravnog suda od 07.05.2015. godine. Ovo javno preduzeće je, u izvršenju mere zaštite konkurencije koju je rešenjem odredila Komisija, uplatilo je u budžet Republike Srbije novčani iznos od 19.253.088,00 dinara. Pored toga, izvršenjem rešenja Komisije je izmenjen Cenovnik ostalih usluga JKP „Pogrebne usluge” Beograd, odnosno, građani Beograda su dobili značajno smanjenje iznosa naknade koju su kao korisnici grobnog mesta plaćali ovom preduzeću za postavljanje spomenika.

Ovo je još jedna u nizu potvrđenih odluka Komisije u poslednjoj instanci predstavlja dodatni podsticaj Komisiji da intenzivira svoju borbu i zalaganje za obezbeđenje slobodne i fer konkurencije na tržištu Republike Srbije, u odnosu na sve učesnike na tržištu uključujući i javna preduzeća, a sve u cilju ekonomskog napretka, dobrobiti društva i koristi potrošača, kao deklarisanih ciljeva Zakona o zaštiti konkurencije.