Врховни касациони суд је пресудом од 26.10.2015. године одбио захтев за преиспитивање пресуде Управног суда, који је поднело ЈКП „Погребне услуге” Београд, чиме је Врховни касациони суд потврдио пресуду Управног суда, а самим тим и законитост одлуке Комисије за заштиту конкуренције о злоупотреби доминантног положаја ЈКП „Погребне услуге” Београд.

Решење Комисије о злоупотреби доминантног положаја од стране ЈКП „Погребне услуге” Београд од 27.11.2014. године потврђено је пресудом Управног суда од 07.05.2015. године. Ово јавно предузеће је, у извршењу мере заштите конкуренције коју је решењем одредила Комисија, уплатило је у буџет Републике Србије новчани износ од 19.253.088,00 динара. Поред тога, извршењем решења Комисије је измењен Ценовник осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” Београд, односно, грађани Београда су добили значајно смањење износа накнаде коју су као корисници гробног места плаћали овом предузећу за постављање споменика.

Oво je jош једна у низу потврђених одлука Комисије у последњој инстанци представља додатни подстицај Комисији да интензивира своју борбу и залагање за обезбеђење слободне и фер конкуренције на тржишту Републике Србије, у односу на све учеснике на тржишту укључујући и јавна предузећа, а све у циљу економског напретка, добробити друштва и користи потрошача, као декларисаних циљева Закона о заштити конкуренције.