Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak po službenoj dužnosti protiv kompanija Philip Morris Operations a.d. Niš, društva Philip Morris Services d.o.o., Beogradu, društva JT International a.d. Senta, British American Tobacco a.d., društva British American Tobacco South East Europe d.o.o. Beograd, IMPERIAL TOBACCO SCG d.o.o., Beograd, društva TDR d.o.o., Beograd i društva MONUS d.o.o., Beograd (Zemun), zbog osnovane pretpostavke da su kao učesnici na tržištu Srbije usaglašavali svoju praksu u pogledu formiranja cena proizvoda.

Komisija osnovano pretpostavlja da su ova društva zaključila restriktivni sporazum iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, u obliku usaglašene prakse o uvođenju promene i visini promene cena, uključujući i vremenski momenat od kada njihova odluka o promeni cena proizvodi pravno dejstvo.

Podsećamo da je Komisija u okviru ovog postupka izvršila 30. novembra 2015. godine nenajvljeni uviđaj u kompanijama Philip Morris Services d.o.o, Beograd i British American Tobacco South East Europe d.o.o Beograd.

Komisija poziva sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanja činjeničnog stanja u ovom postupku, da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25, Beograd.