Комисија за заштиту конкуренције покренула је поступак по службеној дужности против компанија Philip Morris Operations а.д. Ниш, друштва Philip Morris Services д.о.о., Београду, друштва JT International а.д. Сента, British American Tobacco а.д., друштва British American Tobacco South East Europe д.о.о. Београд, IMPERIAL TOBACCO SCG д.о.о., Београд, друштва TDR д.о.о., Београд и друштва MONUS д.о.о., Београд (Земун), због основане претпоставке да су као учесници на тржишту Србије усаглашавали своју праксу у погледу формирања цена производа.

Комисија основано претпоставља да су ова друштва закључила рестриктивни споразум из члана 10. Закона о заштити конкуренције, у облику усаглашене праксе о увођењу промене и висини промене цена, укључујући и временски моменат од када њихова одлука о промени цена производи правно дејство.

Подсећамо да је Комисија у оквиру овог поступка извршила 30. новембра 2015. године ненајвљени увиђај у компанијама Philip Morris Services д.о.о, Београд и British American Tobacco South East Europe д.о.о Београд.

Комисија позива сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивања чињеничног стања у овом поступку, да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25, Београд.