Komisija za zaštitu konkurencije izvršila je 30. novembra 2015. godine nenajavljene uviđaje u prostorijama kompanija Philip Morris Services d.o.o. i British American Tobacco South East Europe d.o.o. zbog osnovane pretpostavke da su učinili povredu konkurencije.

Komisija je istovremeno pokrenula postupke po službenoj dužnosti protiv ovih kompanija zbog sumnje da su kao učesnici na tržištu usaglašavali svoju praksu u pogledu formiranja cena svojih proizvoda.

Sprovođenjem nenajavljenog uviđaja, ovlašćena službena lica Komisije vršila su iznenadnu kontrolu prostorija, odnosno podataka, isprava i stvari, o čemu se obaveštava stranka, odnosno držalac prostora i stvari tek u trenutku izvođenja uviđaja na licu mesta. Ovaj instrument je izuzetno efikasan za otkrivanje kartelskog dogovaranja i drugih oblika povreda konkurencije. Tokom sprovođenja nenajavljenih uviđaja, Komisija je imala punu saradnju učesnika u postupku.

Komisija u ovom trenutku nije u mogućnosti da pruži više informacija, u interesu daljeg vođenja postupka.