Komisija za zaštitu konkurencije je, nakon okončanog postupka ispitivanja povrede konkurencije koji je pokrenut 25.07.2013.godine po službenoj dužnosti protiv društava „Amm Immovables“ d.o.o. Beograd, „Beteco“ Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Beograd (Zemun), „Sagoja“ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge Beograd (Zemun) i „Advena line“ d.o.o. Beograd, donela rešenje kojim je utvrdila postojanje povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.

Navedena društva su zaključila restriktivni sporazum kojim su unapred dogovorila pojedinačno učešće, a neposrednim dogovorom o cenama i drugim komercijalnim uslovima u postupku javne nabavke dobara – uniforme, obuće i ostale opreme za potrebe Ministarstva odbrane Republike Srbije u 2013. godini učinila povredu konkurencije.

Rešenjem Komisije za zaštitu konkurencije od 10.11.2015. godine, navedenim društvima određena je mera zaštite konkurencije u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa i to:

• društvu „Amm Immovables“ d.o.o. Beograd u visini 5,1 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog u 2012. godini, odnosno u iznosu od 15.633.030,00 dinara

• društvu „Beteco“ d.o.o. Beograd u visini 5,85 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog u 2012. godini, odnosno u iznosu od 11.194.970,00 dinara

• društvu „Sagoja“ d.o.o. Beograd, u visini 5,1 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog u 2012. godini, odnosno u iznosu od 7.003.473,00 dinara.

Osim navedenog, pomenutim društvima je izrečena i mera zabrane učešća u postupku javne nabavke u svojstvu ponuđača u periodu od 18 meseci počev od datuma pravnosnažnosti rešenja.

Zaključkom Komisije od 10.04.2014. godine obustavljen je postupak u odnosu na „Advena line“ d.o.o. Beograd, jer je isto dostavilo rešenje Agencije za privredne registre od 24.02.2014. o brisanju iz Registra privrednih subjekata.

Kompletan tekst Rešenja je objavljen na internet strani Komisije za zaštitu konkurencije.