ekof-kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sa saradnicima, sastao se 24.11.2015. godine sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – prodekanom dr Draganom Lončarom, vanrednim profesorom i direktorom Naučno istraživačkog centra Ekonomskog fakulteta docentom dr Draganom Stojkovićem.

Teme razgovora su bile uspostavljanje stručne i edukativne saradnja ove dve institucije u oblasti politike konkurencije, kroz organizaciju seminara, gostujućih predavanja stručnjaka iz Komisije, konferencija, zajedničkih studijskih programa o politici konkurencije, međunarodnih projekata, letnjih škola i slično.

Takođe je dogovoreno da se razmotri ideja da se studentima Ekonomskog fakulteta omogući da kroz profesionalnu praksu u Komisiji stiču praktična znanja i veštine iz oblasti prava konkurencije.

Predsednik Komisije je izrazio očekivanje da će saradnja sa Ekonomskim fakultetom doprineti većem razumevanju politike zaštite konkurencije kao i da će svršeni studenti posedovati potrebne veštine i znanja za njenu primenu na tržištu.