мај « 2019 « Комисија за заштиту конкуренције
Извештај ЕК о Србији: Напредак Комисије у свим сегментима

kzkКомисија за заштиту конкуренције Републике Србије поседује административне капацитете, односно квалитетне стручњаке који воде поступке због сумњи на повреде конкуренције. Истраге које је Комисија покренула против великих приватних и јавних предузећа позитивно утичу на њен кредибилитет и имиџ који има у јавности, каже се у Извештају о напретку Европске комисије за 2019. годину, а који је управо представљен у седишту ЕК у Бриселу.

У годишњем Извештају који обухвата период од јануара 2018. до фебруара 2019. године наводи се и да је Комисија главна институција одговорна за имплементацију законског оквира права заштите конкуренције, а који је у складу са свим релевантним одредбама ССП-а и правним тековинама ЕУ. Констатује се напредак у броју откривених случајева повреда конкуренције, већи број секторских анализа и даље ширење активности на промоцији политике заштите конкуренције. Наглашава се, међутим, и потреба за још интензивнијим консултацијама са Комисијом приликом доношења прописа који би могли имати утицај на конкуренцију.

Активности Комисије за заштиту конкуренције се у поменутом документу анализирају у оквиру Преговарачког поглавља 8: Политика конкуренције.

Комисија један од утемељивача нових протокола ИЦН

kzkКомисија за заштиту конкуренције Републике Србије прикључила се групи тела која су утемељивачи нових протокола Међународне мреже за конкуренцију (ICN), који за циљ имају глобалну борбу против дискриминације тржишних учесника и већу транспарентност.

Нови протоколи Међународне мреже за конкуренцију који су донети почетком априла ове године, осмишљени су како би се поједноставио процес спровођења прописа, уз истовремено спречавање земаља да користе локалне законе о заштити конкуренције у корист домаћих компанија у односу на конкуренте из других јурисдикција. Протоколи су тако конципирани да институције задужене за заштиту конкуренције, не могу намештати исходе у корист привилегованих конкурената и на тај начин вршити притисак на привреде других земаља.

Мотив Комисије да буде једна од институција утемељивача примене нових протокола Међународне мреже за конкуренцију је да пошаље јасну поруку свим тржишним учесницима који послују или планирају да послују на територији Републике Србије да ће ова институција наставити да ради уз пуну транспарентност и правну сигурност њихових инвестиција, у погледу примене политике заштите конкуренције.

Нови видео Комисије посвећен ненајављеним увиђајима

Комисија за заштиту конкуренције објавила је на свом Youtube каналу видео клип који је израђен како би се учесници на тржишту упознали са својим правима и обавезама приликом ненајављених увиђаја у поступцима испитивања повреда конкуренције.

У складу са одредбама Закона о заштити конкуренције, увиђаје спроводе овлашћена службена лица Комисије.

У жељи да свим тржишним учесницима у Републици Србији приближи процедуру спровођења ненајављеног увиђаја, Комисија је, у оквиру пројекта „Повећање економског раста кроз подршку унапређењу политике заштите конкуренције“ који реализује са Краљевином Норвешке и Амбасадом Норвешке у Београду, израдила овај видео материјал.