2019 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » » 2019
Sektorska analiza tržišta trgovine na malo derivatima nafte za 2018. godinu

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije sprovela devetu sektorsku analizu tržišta trgovine na malo derivatima nafte. Predmet sektorske analize je utvrđivanje odnosa između glavnih konkurenata na tržištu trgovine na malo derivatima nafte u 2018. godini i procena njihovog tržišnog učešća i relativne tržišne snage.

Analiza je zasnovana na reprezentativnom uzorku od 19 privrednih subjekata koji posluju u domenu maloprodaje derivata nafte i čije benzinske stanice predstavljaju 58% od ukupnog broja benzinskih stanica u Srbiji.

Sastavni deo izveštaja čine izvedeni zaključci na osnovu kojih se, između ostalog, mogu sagledati tendencije kako na tržištu proizvodnje i prerade nafte, tako i na tržištu trgovine na malo naftnim derivatima i struktura i trend kretanja maloprodajnih cena izabranih naftnih derivata.

Komisija je ocenila stepen ispunjenosti preporuka datih u prethodnim izveštajima i iznova ukazala na značaj formiranja precizne statističke evidencije o nafti i naftnim derivatima i važnost saradnje sa drugim nadležnim institucijama u cilju kreiranja pravnog i poslovnog ambijenta koji će unaprediti slobodnu konkurenciju na tržištu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta nafte i derivata nafte.

Izabran novi predsednik i članovi Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

kzkNarodna skupština Republike Srbije na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja, održanoj 14. novembra 2019. godine, donela je Odluku o izboru predsednika i tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

Za novog predsednika Komisije izabran je Nebojša Perić, a za članove Saveta Komisije, Miroslava Đošić, Danijela Bokan i dr Siniša Milošević. Svi kandidati su izabrani na predlog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine, na period od pet godina.

Odluka i imenovanju je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 81 od 15. novembra 2019. godine

Komisija organizovala seminare o konkurenciji za studente u Beogradu, Novom Sadu i Nišu

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije, u saradnji sa Komisijom za fer trgovinu Japana organizovala je seminare za studente osnovnih, master i doktorskih studija fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Na prvom seminaru, studentima su se obratili Nj.E. Đunići Marujama, ambasador Japana u Republici Srbiji i direktor muzeja Slobodan Vuksanović, a stručni predavači su bili Gordana Bulatović, rukovodilac Sektora za zastupanje politike zaštite konkurencije i međunarodnu saradnju, Nina Vasić, viši savetnik u Sektoru za zastupanje politike zaštite konkurencije i međunarodnu saradnju, Takuhiro Kono, rukovodilac sektora za strateško planiranje u Komisiji za fer trgovinu Japana i Atsuši Nakahama, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju Komisije za fer trgovinu Japana.

kzk-ekofSvi akademci su bili u prilici da se upoznaju sa osnovnim principima politike zaštite konkurencije, uz predstavljanje konkretnih primera iz prakse borbe protiv kartela i drugih oblika kršenja konkurencije.

Komisija za zaštitu konkurencije organizovanjem ovakvih seminara želi da zainteresuje i motiviše studente za bavljenje zaštitom konkurencije u svom akademskom radu, kao i da u ovoj oblasti pronađu interesovanje za buduću profesinoalnu karijeru.

Seminari su održani u Pedagoškom muzeju u Beogradu i Rektoratima univerziteta u Novom Sadu i Nišu.

Realizacija seminara je podržana od strane Ambasade Japana u Beogradu, kao i Agencije za međunarodnu saradnju Vlade Japana.

kzk-ekofkzk-ekof

Pozitivne ocene Komisije od strane investitora

kzkSavet stranih investitora u Srbiji predstavio je tradicionalno izdanje „Bele knjige“ za 2019. godinu – prikaz viđenja poslovne klime, kao i preporuke za njeno unapređenje iz ugla ulagača.

Strani investatori su i ove godine konstatovali značajan napredak u radu Komisije za zaštitu konkurencije, povećanje obima aktivnosti Komisije u različitim oblastima njene nadležnosti, kao i spremnost za korišćenje složenih mehanizama koji su joj na raspolaganju u skladu sa Zakonom.

U dokumentu se pohvaljuje što Komisija sve intenzivnije primenjuje naprednije ekonomske analize u postupcima ispitivanja povreda konkurencije i složenijih koncentracija, kao i korišćenje novih ekonometrijskih softvera kojim se povećava kvalitet ekonomskih analiza u predmetima koji se vode pred Komisijom.

U ovogodišnjoj „Beloj knjizi“ se navodi i: „U 2018. godini Komisija je nastavila da beleži konstantan napredak na polju razvoja svesti o značaju zaštite konkurencije („competition advocacy”) i bolje komunikacije za javnošću. Komisija redovno obaveštava javnost o svojim aktivnostima, a najveći deo odluka Komisija objavljuje na zvaničnoj internet stranici. Međutim, primetno je da Komisija ne objavljuje sve odluke u relevantnim oblastima ili da ih objavljuje sa značajnim zakašnjenjem, što ne doprinosi transparentnosti rada niti pravnoj sigurnosti. Komisija je na svojoj stranici objavila “Vodič kroz prava i obaveze stranaka kod kojih se sprovodi nenajavljeni uviđaj”, kao i liflet o politici pomilovanja („leniency“ program). Ovakav napredak u razvoju svesti javnosti o politici konkurencije izuzetno je važan, jer doprinosi opštem poboljšanju postojećeg pravnog okvira i omogućava bolje razumevanje pravila konkurencije, aktivnosti i značaja Komisije od strane javnosti i medija.“

I ovogodišnja preporuka investitora je da Komisija nastavi sa donošenjem podzakonskih akata koja definišu određene kategorije od ključne važnosti za upotpunjavanje pravnog okvira zaštite konkurencije, objavljivanjem publikacija o relevantnim definicijama tržišta, kao i izradom jasnih smernica i uputstva koja sadrže način primene određenih odredbi Zakona, radi unapređenja transparentnosti i pravne sigurnosti.

Objavljen prevod OECD Smernica za borbu protiv nameštanja javnih nabavki i Preporuka Saveta OECD-a o borbi protiv nameštanja ponuda u javnim nabavkama

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je, zajedno sa italijanskim partnerima, u okviru Tvining projekta „Budući razvoj zaštite konkurencije u Srbiji“, uradila srpski prevod OECD Smernica za borbu protiv nameštanja ponuda u postupcima javnih nabavki i Preporuka Saveta OECD-a o borbi protiv nameštanja ponuda u javnim nabavkama.

Smernice pružaju sveobuhvatan prikaz mogućih strategija naručilaca, sa ciljem onemogućavanja nameštanja javnih nabavki od strane jednog ili više ponuđača.

Najava događaja

Za utvrđeno nameštanje ponuda u javnim nabavkama izrečena mera od 60 miliona dinara

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je utvrdila da su društva Original doo Beograd, Mikops doo Niš, Birolinija doo Beograd, Biro Print Sistemi doo Beograd, Dikti Line doo, Birodeveloping doo Niš, Birotehnika doo, Jagodina i Konica Minolta Poslovna Rešenja SE doo Beograd koordinirala učešće u javnim i drugim nabavkama. Na taj način navedena društva su učinila povredu konkurencije, odnosno zaključila zabranjeni restriktivni sporazum kojim se neposredno ili posredno utvrđuju prodajne cene ili drugi uslovi trgovine, a koji za cilj ima ograničavanje i sprečavanje konkurencije (član 10. stav 2. tačka 1 Zakona o zaštiti konkurencije).

Komisija je ovaj tajni dogovor konkurenata otkrila uz pomoć učesnika u tom sporazumu koji je Komisiji dostavio dokaze za učinjeni sporazum i obezbedio sebi oslobađanje plaćanja novčane obaveze na ime učinjene povrede konkurencije. Ovo je bilo moguće zahvaljujući pokajničkom programu koji sprovodi Komisija.

Kako se tajni dogovori ove vrste teško otkrivaju, Komisija koristi i ovu priliku da pozove učesnike tih dogovora da se prijave Komisiji i dostave dokaze, te na taj način pomognu otkrivanju takvih sporazuma a zauzvrat sebi obezbede oslobađanje od plaćanja novčane obaveze na ime utvrđene povrede konkurencije, kako je propisano odredbama člana 69. Zakona o zaštiti konkurencije.

Organizovan seminar „Konkurencija i javne nabavke“

kzkKomisija za zaštitu konkurencije i telo za zaštitu konkurencije Republike Italije, organizovali su petodnevni seminar „Konkurencija i javne nabavke“ kao partneri u realizaciji Tvining projekta „Dalji razvoj zaštite konkurencije u Srbiji“, koji finansira EU.

Na skupu u Palati „Srbija“, kojim je formalno otvoren seminar učesnicima su se uvodnim izlaganjima obratili Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije, Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, Dejan Damnjanović zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije i Stefan Otašević iz Uprave za javne nabavke.

Predsednica Odbora Narodne skupštine Aleksandra Tomić rekla je da nezavisne institucije, sudstvo i javnost moraju imati kontrolu nad javnim nabavkama. „U svakoj zemlji, država je pojedinačno gledano najveći kupac i najveći ekonomski akter, a javne nabavke su jedna od najznačajnijih stavki u izdacima budžeta i zato je važno kako se koriste sredstva građana“, naglasila je predsednica Tomić i ukazala da za svaku državu raspisivanje javnih nabavki može biti pogodno tlo za necelishodno trođenje javnih sredstava nameštanjem ponuda. Zato je, dodala je ona, važno da sve zainteresovane strane učestvuju u donošenju propisa koji regulišu tu oblast, kako ne bi bilo „rupa u zakonu“.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Miloje Obradović naveo je da po Zakonu o zaštitu konkurencije, nameštene ili lažirane ponude pri javnim nabavkama spadaju među najteže povrede konkurencije – takozvano kartelsko dogovaranje.

„Nadležnost Komisije povezana s postupkom javnih nabavki postoji samo kada između ponuđača postoji zabranjeni dogovor o ponudama koje će podneti ili neće podneti naručiocu“, rekao je Obradović i podsetio da su u Srbiji pokrenuti sistem nenajavljenih uviđaja i pokajnički program, koji su najefikasniji za otkrivanje kartela. Kao dodatnu vrednost predsednik Komisije naveo je i potrebu unapređenja modaliteta povezivanja i saradnje među nacionalnim institucijama u Srbiji koje se bave javnim nabavkama i zaštitom konkurencije.

Opširnije…

Pokrenut postupak protiv Fortenova Grupe iz Zagreba

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak po službenoj dužnosti protiv privrednog društva Fortenova Grupa d.d. Zagreb, radi ispitivanja koncentracije koja je sprovedena iako nije odobrena. Prema osnovanoj pretpostavci, Fortenova Grupa d.d. Zagreb je stekla kontrolu nad društvima Frikom d.o.o. Beograd, Dijamant a.d. Zrenjanin, Mivela Mg, PIK Vrbovec d.o.o. Beograd, Kikindski mlin, i drugim društvima sa sedištem u Republici Srbiji, koja su poslovala u okviru Agrokor grupe.

U predmetnom postupku Komisija će ispitati da li je u konkretnom slučaju postupljeno suprotno odredbama Zakona o zaštiti konkurencije, ko ostvaruje kontrolu nad društvom Fortenova Grupa, kao i dozvoljenost ove koncentracije u skladu sa članom 19. Zakona. Komisija će utvrditi i bitne činjenice, dokaze i ostale elemente na kojima će zasnovati svoju odluku u pogledu eventualnog određivanja mere zaštite konkurencije, odnosno mere dekoncentracije.

Zakonom je propisano da su koncentracije učesnika na tržištu dozvoljene, osim ako bi značajno ograničile, narušile ili sprečile konkurenciju na tržištu Republike Srbije, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

Zaključkom kojim je pokrenut postupak, pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju pravilnog činjeničnog stanja u ovom postupku da ih neodložno dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25/IV, Beograd.

Novi video klip Komisije

Komisija za zaštitu konkurencije objavila je na svom Youtube kanalu novi video klip „Naš doprinos zaštiti konkurencije u proteklih pet godina 2014–2019.“.

Realizacijom ovom video klipa Komisija je svim tržišnim učesnicima, akademskoj javnosti, kao i građanima čija je dobrobit u centru svih njenih aktivnosti na zaštiti konkurencije, htela da predstavi petogodišnje rezultate i na taj način unapredi komunikaciju sa svim zainteresovanim javnostima i transparentnost rada.

Video klip izrađen je kroz projekat „Povećanje ekonomskog rasta kroz podršku unapređenju politike zaštite konkurencije“ koji Komisija realizuje sa Kraljevinom Norveške i Ambasadom Norveške u Beogradu.