kzkKomisija za zaštitu konkurencije i telo za zaštitu konkurencije Republike Italije, organizovali su petodnevni seminar „Konkurencija i javne nabavke“ kao partneri u realizaciji Tvining projekta „Dalji razvoj zaštite konkurencije u Srbiji“, koji finansira EU.

Na skupu u Palati „Srbija“, kojim je formalno otvoren seminar učesnicima su se uvodnim izlaganjima obratili Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije, Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, Dejan Damnjanović zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije i Stefan Otašević iz Uprave za javne nabavke.

Predsednica Odbora Narodne skupštine Aleksandra Tomić rekla je da nezavisne institucije, sudstvo i javnost moraju imati kontrolu nad javnim nabavkama. „U svakoj zemlji, država je pojedinačno gledano najveći kupac i najveći ekonomski akter, a javne nabavke su jedna od najznačajnijih stavki u izdacima budžeta i zato je važno kako se koriste sredstva građana“, naglasila je predsednica Tomić i ukazala da za svaku državu raspisivanje javnih nabavki može biti pogodno tlo za necelishodno trođenje javnih sredstava nameštanjem ponuda. Zato je, dodala je ona, važno da sve zainteresovane strane učestvuju u donošenju propisa koji regulišu tu oblast, kako ne bi bilo „rupa u zakonu“.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Miloje Obradović naveo je da po Zakonu o zaštitu konkurencije, nameštene ili lažirane ponude pri javnim nabavkama spadaju među najteže povrede konkurencije – takozvano kartelsko dogovaranje.

„Nadležnost Komisije povezana s postupkom javnih nabavki postoji samo kada između ponuđača postoji zabranjeni dogovor o ponudama koje će podneti ili neće podneti naručiocu“, rekao je Obradović i podsetio da su u Srbiji pokrenuti sistem nenajavljenih uviđaja i pokajnički program, koji su najefikasniji za otkrivanje kartela. Kao dodatnu vrednost predsednik Komisije naveo je i potrebu unapređenja modaliteta povezivanja i saradnje među nacionalnim institucijama u Srbiji koje se bave javnim nabavkama i zaštitom konkurencije.

kzkCilj ovog seminara je da se ostvare pozitivni rezultati u praksi kroz transparentnost postupaka javnih nabavki, jačanje konkurencije i veće uštede u budžetu Republike Srbije. Na radionicama je predviđeno učešće svih institucija Republike Srbije čiji mandat doprinosi ostvarenju ciljeva sprovođenja postupka javnih nabavki u smislu efikasnosti, transparentnosti i pravičnosti za ekonomske aktere i građane.

Srpski i evropski stručnjaci iz brojnih jurisdikcija predstaviće različite strategije osmišljavanja javnih nabavki koje obezbeđuju efektivnu konkurenciju. Takođe, diskutovaće i o pokazateljima koji mogu pomoći u otkrivanju dogovora o nameštanju tendera, čije posledice negativno utiču na ishod javnih nabavki

Projekat „Dalji razvoj zaštite konkurencije u Republici Srbiji“ je deo Tvining inicijative koju je pokrenula Evropska komisija, u cilju podrške zemljama kandidatima da ojačaju svoje administrativne i sudske kapacitete za implementaciju prava Evropske unije. Njegova vrednost je oko milion evra i biće realizovan u periodu od 24 meseca. Telo za ugovaranje je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).