2019 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » » 2019 (Page 5)
Predstavnica Direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju Evropske komisije posetila Komisiju

Debata Novi SadPredstavnica Direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju Evropske komisije Azra Iković posetila je Komisiju za zaštitu konkurencije.

U razgovoru sa predsednikom Komisije dr Milojem Obradovićem, gospođa Iković se upoznala sa delovanjem Komisije za zaštitu konkurencije u cilju unapređenja privrednog ambijenta u Republici Srbiji, a posebno sa onim vezanim za proces pregovora u okviru Poglavlja 8: Politika zaštite konkurencije.

Dr Obradović je upoznao gošću i sa aktivnostima Komisije koje se realizovane od njihovog poslednjeg sastanka, a posebno onim koje se odnose na izradu nacrta novog Zakona o zaštiti konkurencije i daljeg usaglašavanja zakonodavnog okvira sa pravnim tekovinama EU i obavezama iz člana 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Takođe, bilo je reči o otpočinjanju aktivnosti na Tvining projektu koji za cilj ima unapređenje zaštite konkurencije u Srbiji, a gde je za partnera izabrano telo za zaštitu konkurencije Republike Italije.

Na sastanku je istaknuto da politika zaštite konkurencije u Srbiji, a posebno rad Komisije za zaštitu konkurencije, visoko ocenjen od strane Evropske komisije.

Naime Komisija za zaštitu konkurencije prepoznata je kao jedan od delova srpske administracije čiji je rad najviše usaglašen sa pravnim tekovinama Evropske unije, i koja svake godine unapređuje svoj rad, što pozitivno utiče na unapređenje privrednog ambijenta u Republici Srbiji.

Uspešna debata o unapređenju prava zaštite konkurencije u Beogradu

Debata Novi SadKomisija za zaštitu konkurencije organizovala je u prostorijama PKS u Beogradu, javnu debatu posvećenu razmatranju potencijalnih rešenja u cilju unapređenja politike i prava zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

Javna debata realizovana je u okviru projekta „Povećanje privrednog rasta putem podrške promociji politike zaštite konkurencije” koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Tokom prethodnih meseci, Komisija je slične skupove organizovala u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.

Na ovom izuzetno posećenom događaju su, kao uvodničari i panelisti, učestvovali – predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, predsednik Radne grupe za izradu novog zakona o zaštiti konkurencije i pomoćnik ministra trgovine Jovan Stojić, član radne grupe za izradu novog zakona u ime PKS Gordana Tiodorović, profesori Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Novom Sadu – dr Milan Kostić i dr Sandra Fišer – Šobot, Miloš Andrović, kao i Dušan Protić (moderator panela) iz Centra za evropske politike. Doprinos kvalitetnom razgovoru dali su i predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije, koji su, takođe, deo radne grupe kojoj je zadatak priprema nacrta novog zakonodavnog okvira politike zaštite konkurencije.

Opširnije…

Predsednik Komisije primio ambasadora Republike Koreje

kzkPredsednik Komisije dr Miloje Obradović primio je ambasadora Republike Koreje u Republici Srbiji, Hjung-Čan Čea (Hyoung Chan Choe) i upoznao ga sa aktivnostima Komisije za zaštitu konkurencije na obezbeđenju ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu Srbije.

Dr Obradović je izrazio zadovoljstvo Nj.E. Hjung-Čan Čeu dosadašnjim obimom saradnje sa Ambasadom Republike Koreje, kao i sa uspešno otpočetom komunikacijom sa Komisijom za fer trgovinu Republike Koreje (Korean Fair Trade Commissin – KFTC), koja je uspostavljena zahvaljujući Ambasadi Republike Koreje.

Intenzivna saradnja tela za zaštitu konurencije Republike Srbije i Republike Koreje nastavlja se posetom predsednika korejskog tela za zaštitu konkurencije Kim Sang Joa (Kim Sang-jo) Komisiji i organizacijom, drugog zajedničkog seminara u martu 2019. godine.

Korejski ambasador se zahvalio na prijemu i naglasio da je jedna od najvažnijih uloga Ambasade Republike Koreje u Beogradu olakšavanje položaja postojećih i privlačenja novih korejskih investicija u Srbiju.

Takođe, njegova ekselencija je izrazila zadovoljstvo zbog uspešne realizacije prakse u okviru programa tehničke pomoći, zaposlenih Komisije za zaštitu konkurencije u Komisiji za fer trgovinu Republici Koreje u novembru 2018. godine.

Sagovornici su se složili da su pokrenute inicijative rezultirale intenzivnijom saradnjom i razmenom iskustava dva tela, sve u cilju unapređenja privrednog ambijenata u Srbiji.

Ambasador Norveške u poseti Komisiji

kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je ambasadora Norveške, Nj.E. Arne Sanes Bjornstada.

Povod za ovaj susret bilo je upoznavanje ambasadora Bjornstada sa aktivnostima i planovima Komisije za zaštitu konkurencije. Posebna pažnja posvećena je unapređenjima u radu Komisije zahvaljujući donaciji Ambasade Norveške, kroz odobren projekat „Unapređenje privrednog ambijenta Republike Srbije“.

Predsednik Komisije zahvalio je Nj.E. Bjornstadu na podršci unapređenju uslova za efikasnije sprovođenje politike zaštite konkurencije. Podsetio je da je kroz projekat Komisija obezbedila najsavremeniju forenzičku opremu koja se koristi pri nenajavljenim uviđajima. Zahvaljujući ovom projektu Komisija je angažovala vrhunske stručnjake koji su, zajedno sa predstavnicima KZK, organizovali više javnih debata širom Srbije, na temu unapređenja zakonodavnog okvira u ovoj oblasti. U okviru projekta radi se i na poboljšanju vidljivosti aktivnosti Komisije na društvenim mrežama.

Predsednik Komisije izrazio je želju za proširenje saradnje kako sa Ambasadom Norveške, tako i sa, inače vrlo uspešnim telom za zaštitu konkurencije Kraljevine Norveške. Dogovoreno je da ambasador Bjornstad bude jedan od učesnika predstojećeg Dana konkurencije, koji Komisija organizuje 12. aprila 2019. godine u Beogradu.

Završen Izveštaj o sektorskoj analizi tržišta trgovine na malo

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je završila sektorsku analizu tržišta trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićem i duvanom za vremenski period od tri godine (2014 -2016. godina). Predmet analize bilo je utvrđivanje odnosa između konkurenata na tržištu u smislu procene njihovog tržišnog učešća i relativne snage, ali i analiza odnosa između dobavljača i trgovinskih lanaca, efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu kao i analiza uloge i značaja privatnih robnih marki.

Integralni rezultati analize i zaključci koji su na osnovu njih izvedeni u Izveštaju, mogu predstaljati dobru polaznu osnovu za naredna istraživanja ne samo Komisije za za zaštitu konkurencije, već i drugih nadležnih organa Republike Srbije kao i samih učesnika na tržištu.

Sastavni deo izveštaja čine i date preporuke u kojima je Komisija ukazala na potrebu formiranja javnog registra trgovinskih preduzeća što bi u narednom periodu znatno olakšalo praćenje ovog segmenta trgovine, ali i na značaj saradanje sa drugim državnim organima u smislu dostavljanja na mišljenje svih relevenatnih zakonskih i podzakonskih propisa.

Imajući u vidu izuzetan značaj ovog segmenta trgovine, Komisija će počev od 01.03.2019. godine početi sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na ovom tržištu za 2017. i 2018. godinu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 28. februara 2019. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta maloprodaje.

Razgovori sa vojvođanskim privrednicima o unapređenju pravnog okvira politike zaštite konkurencije

Debata Novi Sad Komisija za zaštitu konkurencije organizovala je u Novom Sadu javnu debatu posvećenu razmatranju mogućih rešenja, u cilju unapređenja politike i prava zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

Ovo je, inače, treća javna debata koju, na temu novih pravnih rešenja u oblasti zaštite konkurencije, organizuje Komisija za zaštitu konkurenciju. Prethodne dve održane su, krajem godine, u Kragujevcu i Nišu. Debati su, kao panelisti, prisustvovali stručnjaci za oblast konkurencije, predstavnici Komisije, članovi Radne grupe za izradu novog Zakona o zaštiti konkurencije.

Opširnije…