Debata Novi Sad Komisija za zaštitu konkurencije organizovala je u Novom Sadu javnu debatu posvećenu razmatranju mogućih rešenja, u cilju unapređenja politike i prava zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

Ovo je, inače, treća javna debata koju, na temu novih pravnih rešenja u oblasti zaštite konkurencije, organizuje Komisija za zaštitu konkurenciju. Prethodne dve održane su, krajem godine, u Kragujevcu i Nišu. Debati su, kao panelisti, prisustvovali stručnjaci za oblast konkurencije, predstavnici Komisije, članovi Radne grupe za izradu novog Zakona o zaštiti konkurencije.

Gordana Lukić, rukovodilac Sektora u Komisiji i član Radne grupe za izradu novog Zakona o zaštiti konkurencije naglasila je u uvodnom izlaganju pred prepunom salom Skupštine AP Vojvodine, da se dosadašnji pravni okvir politike zaštite konkurencije pokazao kao dobar, ali je neophodno da se on stalno unapređuje.

Razlog tome je svakako dalje usaglašavanje zakonodavnog okvira Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU, ali pre svega sa aktuelnim Zakonom o upravnom postupku. Cilj nam je da unapredimo procesna prava stranaka u posebnom upravnom postupku pred Komisijom. Time će se, verujemo, dalje jačati pravna sigurnost i predvidivost postupanja Komisije, što je izuzetno važno za sve tržišne učesnike, naglasila je Lukić.

Pokrajinski sekretar za privredu, Ivan Đoković istakao je da mu je veliko zadovoljstvo što, zajedno sa predstavnicima privrede, akademske i stručne javnosti Novog Sada i Vojvodine učestvuje u ovoj debati, koju smatra izuzetno važnom.

Daćemo pun doprinos procesu donošenja novog zakona o zaštiti konkurencije, jer verujemo da je od velikog interesa za privrednike da zakonodavni okvir ove oblasti bude još kvalitetniji. Privreda prepoznaje značaj pravila za fer tržišnu utakmicu u kojoj svi mogu da učestvuju pod jednakim uslovima, jer kao rezultat toga imamo veću produktivnost i privredni rast, rekao je okupljenima Đoković.

Javne debate organizuju se u okviru projekta „Povećanje privrednog rasta putem podrške promociji politike zaštite konkurencije“ koju finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.