Debata Novi SadPredstavnica Direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju Evropske komisije Azra Iković posetila je Komisiju za zaštitu konkurencije.

U razgovoru sa predsednikom Komisije dr Milojem Obradovićem, gospođa Iković se upoznala sa delovanjem Komisije za zaštitu konkurencije u cilju unapređenja privrednog ambijenta u Republici Srbiji, a posebno sa onim vezanim za proces pregovora u okviru Poglavlja 8: Politika zaštite konkurencije.

Dr Obradović je upoznao gošću i sa aktivnostima Komisije koje se realizovane od njihovog poslednjeg sastanka, a posebno onim koje se odnose na izradu nacrta novog Zakona o zaštiti konkurencije i daljeg usaglašavanja zakonodavnog okvira sa pravnim tekovinama EU i obavezama iz člana 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Takođe, bilo je reči o otpočinjanju aktivnosti na Tvining projektu koji za cilj ima unapređenje zaštite konkurencije u Srbiji, a gde je za partnera izabrano telo za zaštitu konkurencije Republike Italije.

Na sastanku je istaknuto da politika zaštite konkurencije u Srbiji, a posebno rad Komisije za zaštitu konkurencije, visoko ocenjen od strane Evropske komisije.

Naime Komisija za zaštitu konkurencije prepoznata je kao jedan od delova srpske administracije čiji je rad najviše usaglašen sa pravnim tekovinama Evropske unije, i koja svake godine unapređuje svoj rad, što pozitivno utiče na unapređenje privrednog ambijenta u Republici Srbiji.