Debata Novi SadKomisija za zaštitu konkurencije organizovala je u prostorijama PKS u Beogradu, javnu debatu posvećenu razmatranju potencijalnih rešenja u cilju unapređenja politike i prava zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

Javna debata realizovana je u okviru projekta „Povećanje privrednog rasta putem podrške promociji politike zaštite konkurencije” koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Tokom prethodnih meseci, Komisija je slične skupove organizovala u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.

Na ovom izuzetno posećenom događaju su, kao uvodničari i panelisti, učestvovali – predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, predsednik Radne grupe za izradu novog zakona o zaštiti konkurencije i pomoćnik ministra trgovine Jovan Stojić, član radne grupe za izradu novog zakona u ime PKS Gordana Tiodorović, profesori Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Novom Sadu – dr Milan Kostić i dr Sandra Fišer – Šobot, Miloš Andrović, kao i Dušan Protić (moderator panela) iz Centra za evropske politike. Doprinos kvalitetnom razgovoru dali su i predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije, koji su, takođe, deo radne grupe kojoj je zadatak priprema nacrta novog zakonodavnog okvira politike zaštite konkurencije.

Predsednik Komisije dr Miloje Obradović je, pozdravljajući prisutne, podsetio da je pravni okvir zaštite konkurencije u Srbiji usklađen sa evropskim, ali da je posle više od decenije primene postojećeg zakonodavnog modela, vreme je da se on dodatno usavrši, ojačaju postojeći institucionalni kapaciteti Komisije za zaštitu konkurencije i još veću efikasnost svih mehanizama u kontekstu obezbeđenja ravnopravnih uslova i pravne sigurnosti tržišnih učesnika u Republici Srbiji. U isto vreme, istakao je Obradović, i Evropska unija otvara proces usavršavanja modela prava politike konkurencije u skladu sa novim uslovima i izazovima na tržištu.

Jovan Stojić naglasio je da namera države da i ubuduće pruži prednost edukaciji tržišnih učesnika o važnosti poštovanja pravila konkurencije i najavio da bi prvi nacrt novog zakona mogao da bude dostupan do sredine godine.

Gordana Tiodorović iznela je očekivanja da će privreda, kao i do sada, biti uključena u proces primene novog zakona. Tiodorović je pozdravila organizovanje ovakvih debata, koje za cilj imaju da se što bolje, u toku pripreme propisa, čuje glas onih na koje se propisi i primenjuju.

Tokom debate u kojoj su aktivno učestvovali brojni predstavnici privrede, kao i strukovnih udruženja konstatovano je da novi pravni okvir politike zaštite konkurencije treba da omogući unapređenje procesnih prava stranaka u posebnom upravnom postupku pred Komisijom, uz uvažavanje specifičnosti postupka u toj oblasti, posebno potrebe za efikasnošću.

Uspeh pomenutih skupova, gde predstavnici Komisije, uz saradnju sa ekspertima za oblast zaštite konkurencije, vode direktan dijalog sa tržišnim učesnicima o mogućnostima unapređenja politike zaštite konkurencije, uticala je na Komisiju da i u budućem period planira slična dešavanja širom Srbije.