Debata Novi SadПредставница Директората за политику суседства и преговоре о проширењу Европске комисије Азра Иковић посетила је Комисију за заштиту конкуренције.

У разговору са председником Комисије др Милојем Обрадовићем, госпођа Иковић се упознала са деловањем Комисије за заштиту конкуренције у циљу унапређења привредног амбијента у Републици Србији, а посебно са оним везаним за процес преговора у оквиру Поглавља 8: Политика заштите конкуренције.

Др Обрадовић је упознао гошћу и са активностима Комисије које се реализоване од њиховог последњег састанка, а посебно оним које се односе на израду нацрта новог Закона о заштити конкуренције и даљег усаглашавања законодавног оквира са правним тековинама ЕУ и обавезама из члана 73. Споразума о стабилизацији и придруживању.

Такође, било је речи о отпочињању активности на Твининг пројекту који за циљ има унапређење заштите конкуренције у Србији, а где је за партнера изабрано тело за заштиту конкуренције Републике Италије.

На састанку је истакнуто да политика заштите конкуренције у Србији, а посебно рад Комисије за заштиту конкуренције, високо оцењен од стране Европске комисије.

Наиме Комисија за заштиту конкуренције препозната је као један од делова српске администрације чији је рад највише усаглашен са правним тековинама Европске уније, и која сваке године унапређује свој рад, што позитивно утиче на унапређење привредног амбијента у Републици Србији.