2019 « Комисија за заштиту конкуренције
Секторска анализа тржишта трговине на мало дериватима нафте за 2018. годину

kzkКомисија за заштиту конкуренције је на основу члана 47. Закона о заштити конкуренције спровела девету секторску анализу тржишта трговине на мало дериватима нафте. Предмет секторске анализе је утврђивање односа између главних конкурената на тржишту трговине на мало дериватима нафте у 2018. години и процена њиховог тржишног учешћа и релативне тржишне снаге.

Анализа је заснована на репрезентативном узорку од 19 привредних субјеката који послују у домену малопродаје деривата нафте и чије бензинске станице представљају 58% од укупног броја бензинских станица у Србији.

Саставни део извештаја чине изведени закључци на основу којих се, између осталог, могу сагледати тенденције како на тржишту производње и прераде нафте, тако и на тржишту трговине на мало нафтним дериватима и структура и тренд кретања малопродајних цена изабраних нафтних деривата.

Комисија је оценила степен испуњености препорука датих у претходним извештајима и изнова указала на значај формирања прецизне статистичке евиденције о нафти и нафтним дериватима и важност сарадње са другим надлежним институцијама у циљу креирања правног и пословног амбијента који ће унапредити слободну конкуренцију на тржишту.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта нафте и деривата нафте.

Изабран нови председник и чланови Савета Комисије за заштиту конкуренције

kzkНародна скупштина Републике Србије на Петој седници Другог редовног заседања, одржаној 14. новембра 2019. године, донела је Одлуку о избору председника и три члана Савета Комисије за заштиту конкуренције.

За новог председника Комисије изабран је Небојша Перић, а за чланове Савета Комисије, Мирослава Ђошић, Данијела Бокан и др Синиша Милошевић. Сви кандидати су изабрани на предлог Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Народне скупштине, на период од пет година.

Одлука и именовању је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 81 од 15. новембра 2019. године

Комисија организовала семинаре о конкуренцији за студенте у Београду, Новом Саду и Нишу

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције, у сарадњи са Комисијом за фер трговину Јапана организовала је семинаре за студенте основних, мастер и докторских студија факултета у Београду, Новом Саду и Нишу.

На првом семинару, студентима су се обратили Њ.Е. Ђунићи Марујама, амбасадор Јапана у Републици Србији и директор музеја Слободан Вуксановић, а стручни предавачи су били Гордана Булатовић, руководилац Сектора за заступање политике заштите конкуренције и међународну сарадњу, Нина Васић, виши саветник у Сектору за заступање политике заштите конкуренције и међународну сарадњу, Такухиро Коно, руководилац сектора за стратешко планирање у Комисији за фер трговину Јапана и Атсуши Накахама, руководилац сектора за међународну сарадњу Комисије за фер трговину Јапана.

kzk-ekofСви академци су били у прилици да се упознају са основним принципима политике заштите конкуренције, уз представљање конкретних примера из праксе борбе против картела и других облика кршења конкуренције.

Комисија за заштиту конкуренције организовањем оваквих семинара жели да заинтересује и мотивише студенте за бављење заштитом конкуренције у свом академском раду, као и да у овој области пронађу интересовање за будућу професиноалну каријеру.

Семинари су одржани у Педагошком музеју у Београду и Ректоратима универзитета у Новом Саду и Нишу.

Реализација семинара је подржана од стране Амбасаде Јапана у Београду, као и Агенције за међународну сарадњу Владе Јапана.

kzk-ekofkzk-ekof

Позитивне оцене Комисије од стране инвеститора

kzkСавет страних инвеститора у Србији представио је традиционално издање „Беле књиге“ за 2019. годину – приказ виђења пословне климе, као и препоруке за њено унапређење из угла улагача.

Страни инвестатори су и ове године констатовали значајан напредак у раду Комисије за заштиту конкуренције, повећање обима активности Комисије у различитим областима њене надлежности, као и спремност за коришћење сложених механизама који су јој на располагању у складу са Законом.

У документу се похваљује што Комисија све интензивније примењује напредније економске анализе у поступцима испитивања повреда конкуренције и сложенијих концентрација, као и коришћење нових економетријских софтвера којим се повећава квалитет економских анализа у предметима који се воде пред Комисијом.

У овогодишњој „Белој књизи“ се наводи и: „У 2018. години Комисија је наставила да бележи константан напредак на пољу развоја свести о значају заштите конкуренције („competition advocacy”) и боље комуникације за јавношћу. Комисија редовно обавештава јавност о својим активностима, а највећи део одлука Комисија објављује на званичној интернет страници. Међутим, приметно је да Комисија не објављује све одлуке у релевантним областима или да их објављује са значајним закашњењем, што не доприноси транспарентности рада нити правној сигурности. Комисија је на својој страници објавила “Водич кроз права и обавезе странака код којих се спроводи ненајављени увиђај”, као и лифлет о политици помиловања („leniency“ програм). Овакав напредак у развоју свести јавности о политици конкуренције изузетно је важан, јер доприноси општем побољшању постојећег правног оквира и омогућава боље разумевање правила конкуренције, активности и значаја Комисије од стране јавности и медија.“

И овогодишња препорука инвеститора је да Комисија настави са доношењем подзаконских аката која дефинишу одређене категорије од кључне важности за употпуњавање правног оквира заштите конкуренције, објављивањем публикација о релевантним дефиницијама тржишта, као и израдом јасних смерница и упутства која садрже начин примене одређених одредби Закона, ради унапређења транспарентности и правне сигурности.

Објављен превод OECD Смерница за борбу против намештања јавних набавки и Препорука Савета OECD-а о борби против намештања понуда у јавним набавкама

kzkКомисија за заштиту конкуренције је, заједно са италијанским партнерима, у оквиру Твининг пројекта „Будући развој заштите конкуренције у Србији“, урадила српски превод OECD Смерница за борбу против намештања понуда у поступцима јавних набавки и Препорука Савета OECD-а о борби против намештања понуда у јавним набавкама.

Смернице пружају свеобухватан приказ могућих стратегија наручилаца, са циљем онемогућавања намештања јавних набавки од стране једног или више понуђача.

Најава догађаја

За утврђено намештање понуда у јавним набавкама изречена мера од 60 милиона динара

kzkКомисија за заштиту конкуренције je утврдила да су друштва Original doo Beograd, Mikops doo Niš, Birolinija doo Beograd, Biro Print Sistemi doo Beograd, Dikti Line doo, Birodeveloping doo Niš, Birotehnika doo, Jagodina и Konica Minolta Poslovna Rešenja SE doo Beograd координирала учешће у јавним и другим набавкамa. На тај начин наведена друштва су учинила повреду конкуренције, односно закључила забрањени рестриктивни споразум којим се непосредно или посредно утврђују продајне цене или други услови трговине, а који за циљ има ограничавање и спречавање конкуренције (члан 10. став 2. тачка 1 Закона о заштити конкуренције).

Комисија је овај тајни договор конкурената открила уз помоћ учесника у том споразуму који је Комисији доставио доказе за учињени споразум и обезбедио себи ослобађање плаћања новчане обавезе на име учињене повреде конкуренције. Ово је било могуће захваљујући покајничком програму који спроводи Комисија.

Како се тајни договори ове врсте тешко откривају, Комисија користи и ову прилику да позове учеснике тих договора да се пријаве Комисији и доставе доказе, те на тај начин помогну откривању таквих споразума а заузврат себи обезбеде ослобађање од плаћања новчане обавезе на име утврђене повреде конкуренције, како је прописано одредбама члана 69. Закона о заштити конкуренције.

Организован семинар „Конкуренцијa и јавне набавке“

kzkКомисија за заштиту конкуренције и тело за заштиту конкуренције Републике Италије, организовали су петодневни семинар „Конкуренцијa и јавне набавке“ као партнери у реализацији Твининг пројекта „Даљи развој заштите конкуренције у Србији“, који финансира ЕУ.

На скупу у Палати „Србија“, којим је формално отворен семинар учесницима су се уводним излагањима обратили Александра Томић, председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Републике Србије, Милоје Обрадовић, председник Комисије за заштиту конкуренције, Дејан Дамњановић заменик директора Агенције за борбу против корупције и Стефан Оташевић из Управе за јавне набавке.

Председница Одбора Народне скупштине Александра Томић рекла је да независне институције, судство и јавност морају имати контролу над јавним набавкама. „У свакој земљи, држава је појединачно гледано највећи купац и највећи економски актер, а јавне набавке су једна од најзначајнијих ставки у издацима буџета и зато је важно како се користе средства грађана“, нагласила је председница Томић и указала да за сваку државу расписивање јавних набавки може бити погодно тло за нецелисходно трођење јавних средстава намештањем понуда. Зато је, додала је она, важно да све заинтересоване стране учествују у доношењу прописа који регулишу ту област, како не би било „рупа у закону“.

Председник Комисије за заштиту конкуренције Милоје Обрадовић навео је да по Закону о заштиту конкуренције, намештене или лажиране понуде при јавним набавкама спадају међу најтеже повреде конкуренције – такозвано картелско договарање.

„Надлежност Комисије повезана с поступком јавних набавки постоји само када између понуђача постоји забрањени договор о понудама које ће поднети или неће поднети наручиоцу“, рекао је Обрадовић и подсетио да су у Србији покренути систем ненајављених увиђаја и покајнички програм, који су најефикаснији за откривање картела. Као додатну вредност председник Комисије навео је и потребу унапређења модалитета повезивања и сарадње међу националним институцијама у Србији које се баве јавним набавкама и заштитом конкуренције.

Опширније…

Покренут поступак против Фортенова Групе из Загреба

kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак по службеној дужности против привредног друштва Fortenova Grupa d.d. Загреб, ради испитивања концентрације која је спроведена иако није одобрена. Према основаној претпоставци, Fortenova Grupa d.d. Загреб је стекла контролу над друштвима Фриком д.о.о. Београд, Дијамант а.д. Зрењанин, Мивела Мг, ПИК Врбовец д.о.о. Београд, Кикиндски млин, и другим друштвима са седиштем у Републици Србији, која су пословала у оквиру Агрокор групе.

У предметном поступку Комисија ће испитати да ли је у конкретном случају поступљено супротно одредбама Закона о заштити конкуренције, ко остварује контролу над друштвом Fortenova Grupа, као и дозвољеност ове концентрације у складу са чланом 19. Закона. Комисија ће утврдити и битне чињенице, доказе и остале елементе на којима ће засновати своју одлуку у погледу евентуалног одређивања мере заштите конкуренције, односно мере деконцентрације.

Законом је прописано да су концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Закључком којим је покренут поступак, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању правилног чињеничног стања у овом поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25/IV, Београд.

Нови видео клип Комисије

Комисија за заштиту конкуренције објавила је на свом Youtube каналу нови видео клип „Наш допринос заштити конкуренције у протеклих пет година 2014–2019.“.

Реализацијом овом видео клипа Комисија је свим тржишним учесницима, академској јавности, као и грађанима чија је добробит у центру свих њених активности на заштити конкуренције, хтела да представи петогодишње резултате и на тај начин унапреди комуникацију са свим заинтересованим јавностима и транспарентност рада.

Видео клип израђен је кроз пројекат „Повећање економског раста кроз подршку унапређењу политике заштите конкуренције“ који Комисија реализује са Краљевином Норвешке и Амбасадом Норвешке у Београду.