kzk У оквиру наставка сарадње Комисије за заштиту конкуренције са Привредном комором Србије (ПКС) на ширењу свести о потреби усклађивања пословања са прописима о заштити конкуренције, на интернет страници ПКС –а, Пословање у складу са правилима конкуренције, доступне су Смернице за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције и Модел програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције који прати Смернице.

Осим Смерница и Модела, доступне су листе за идентификацију недозвољеног понашања, брошуре у пдф формату, презентације коришћене на радионицама у сарадњи са ПКС током 2022. године, као и едукативни видео материјали у циљу упознавања учесника на тржишту са правилима заштите конкуренције. Оваква доступност материјала би требало да омогући учесницима на тржишту да процене и смање изложеност ризицима од кршења Закона о заштити конкуренције у свом пословању.

Досадашња пракса Комисије показује да до повреда конкуренције често долази због незнања или недовољне упућености учесника на тржишту. На основу овога, препозната је потреба да се код учесника на тржишту подигне ниво свести о потреби и начинима да се пословање усклади са прописима у области заштите конкуренције.