Комисија за заштиту конкуренције одобрила је концентрацију која настаје стицањем непосредне искључиве контроле холандског друштва Adriatic BidCo B.V. над привредним друштвима Danube foods group B.V. и Clates Holding B.V., чиме стиче посредну искључиву контролу над њиховим зависним друштвима, међу којима су и Бамби а.д. Пожаревац, Имлек а.д., Млекара а.д. Суботица и Књаз Милош. Купац је под крајњом контролом инвестиционог фонда Mid Europa IV Management Limited, као крајњег генералног партнера фондова Mid Europa Fund IV LP и Mid Europa Fund IV A LP.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - Adriatic BidCo B.V. - Danube foods group B.V. - Clates Holding B.V.