Savet Komisije za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: Komisija) doneo je 25.03.2015. godine, dve odluke u postupku koji je pokrenut po službenoj dužnosti protiv društva OOO East Media Group iz Moskve, Ruska Federacija (u daljem tekstu: društvo East Media), zbog osnovane pretpostavke da je prilikom kupovine udela od 50% u društvu „Politika novine i magazini“ d.o.o. iz Beograda, sprovedena koncentracija, za koju nije pribavljeno odobrenje Komisije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti konkurencije.