Секторске анализе « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Секторске анализе (Page 4)
ИЗВЕШТАЈ О СЕКТОРСКОЈ АНАЛИЗИ ТРЖИШТА ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНЕ НА МАЛО ДЕРИВАТИМА НАФТЕ У 2012. ГОДИНИ
Секторска анализа тржишта трговине на велико и трговине на мало дериватима нафте у Републици Србији у 2011. години
Секторска анализа тржишта откупа сировог млека, производње и прераде млека и млечних производа
Саопштење за јавност поводом објављивања извештаја секторске анализеИзвештај се објављује на интернет страни Комисије уз заштиту одређених података, са напоменом да ће се објављивање ових податка из извршених анализа вршити у контакту са млекарама, уз њихову сагласност. Позивају се учесници на тржишту откупа сировог крављег млека и производње и прераде млека и млечних производа у Републици Србији да доставе Комисији своје коментаре у погледу Извештаја на е – маил office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом : Коментар на анализу у сектору млекарства
Извештај о секторској анализи тржишта увоза, прераде, велепродаје и малопродаје нафте и деривата нафте у периоду 2008.-2010. година

 

Анализа тржишта увоза, прераде, велепродаје и малопродаје нафте и деривата нафте
Комисија за заштиту конкуренције спроводи анализу стања конкуренције у сектору млекарства