На основу члана 47. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и Одлуке Савета бр. 1/0-05-799/2022-5 од 05.12.2022. године, Комисија за заштиту конкуренције спроводи секторску анализу стања конкуренције на тржиштима одређних прехрамбених производа на територији Републике Србије за период 2018-2022. година.

У циљу спровођења анализе, Комисија прибавља релевантне податке и информације о производњи, увозу/извозу и продаји одређених прехрамбених производа, као што су кравље млеко, тестенина и свињско месо, и о комерцијалним и другим условима под којима се вршила продаја тих производа на тржишту Републике Србије у посматраном петогодишњем периоду.

За потребе предметне анализе, потребно је да доставите Комисији следеће податке за период 2018-2022. година, у свему према табелама које можете преузети са следећих линкова: