Na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 95/13, u daljem tekstu: Zakon) i Odluke Saveta br. 1/0-05-799/2022-5 od 05.12.2022. godine, Komisija za zaštitu konkurencije sprovodi sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištima određnih prehrambenih proizvoda na teritoriji Republike Srbije za period 2018-2022. godina.

U cilju sprovođenja analize, Komisija pribavlja relevantne podatke i informacije o proizvodnji, uvozu/izvozu i prodaji određenih prehrambenih proizvoda, kao što su kravlje mleko, testenina i svinjsko meso, i o komercijalnim i drugim uslovima pod kojima se vršila prodaja tih proizvoda na tržištu Republike Srbije u posmatranom petogodišnjem periodu.

Za potrebe predmetne analize, potrebno je da dostavite Komisiji sledeće podatke za period 2018-2022. godina, u svemu prema tabelama koje možete preuzeti sa sledećih linkova: