kzkКомисија за заштиту конкуренције je утврдила да су привредна друштва КТГ Солуције и Eco sense Subotica са седиштем у Суботици договарала услове учешћа у поступцима више јавних набавки које су за предмет имале набавку средстава за одржавање хигијене, чиме су закључили рестриктивни споразум.

Комисија је, посредством Канцеларије за јавне набавке, дошла до сазнања да је друштво КТГ Солуције, као понуђач у појединим поступцима јавних набавки одустајало од понуда, због чега су наручиоци уговоре закључивали са другорангираним понуђачем, друштвом Ecо sense, али по вишим ценама у односу на оне које је нудило друштво КТГ Солуције. Предмети спорних јавних набавки су били материјали и средства за одржавање хигијене објеката.

Поред сазнања о одустајању од понуда , Комисија је анализом IP адреса (Internet Protocol address) са којих су друштва КТГ Солуције д.о.о. и Ecо sense d.o.o. приступала Порталу јавних набавки у поменутим поступцима јавних набавки, било ради преузимања конкурсне документације или ради подношења понуда, констатовала да су оба друштва готово увек приступала са идентичних IP адреса. Резултати анализе IP адреса указују на то да су оба друштва приступала Порталу јавних набавки готово увек са уређаја који су били конектовани путем исте интернет мреже, а могуће и путем потпуно истог уређаја.

Учесницима у рестриктивном споразуму су изречене мере заштите конкуренције, а која је друштву КТГ Солуције смањенa услед чињенице да је користило „покајнички (leniency) програм“, сходно члану 69. Закона. Значајно је да је ово први случај у ком је Комисија утврдила испуњеност услова за смањење обавезе плаћања новчаног износа мере заштите конкуренције на основу пријаве учесника у рестриктивном споразуму поднете у току трајања поступка, односно након његовог покретања.