kzkКомисија за заштиту конкуренције Републике Србије прикључила се групи тела која су утемељивачи нових протокола Међународне мреже за конкуренцију (ICN), који за циљ имају глобалну борбу против дискриминације тржишних учесника и већу транспарентност.

Нови протоколи Међународне мреже за конкуренцију који су донети почетком априла ове године, осмишљени су како би се поједноставио процес спровођења прописа, уз истовремено спречавање земаља да користе локалне законе о заштити конкуренције у корист домаћих компанија у односу на конкуренте из других јурисдикција. Протоколи су тако конципирани да институције задужене за заштиту конкуренције, не могу намештати исходе у корист привилегованих конкурената и на тај начин вршити притисак на привреде других земаља.

Мотив Комисије да буде једна од институција утемељивача примене нових протокола Међународне мреже за конкуренцију је да пошаље јасну поруку свим тржишним учесницима који послују или планирају да послују на територији Републике Србије да ће ова институција наставити да ради уз пуну транспарентност и правну сигурност њихових инвестиција, у погледу примене политике заштите конкуренције.