kzk

Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије одобрила је концентрацију учесника на тржишту која настаје стицањем контроле над привредним друштвом Рударско-топионичарски басен РТБ Бор д.о.о. Бор од стране привредног друштва Zijin Mining Group Co. Ltd., НР Кина.

Кинеска Zijin Mining Group бави се истраживањем и ископавањем злата, бакра, цинка и других минералних ресурса, а у Србији, до сада, није билa присутнa.