kzk

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije odobrila je koncentraciju učesnika na tržištu koja nastaje sticanjem kontrole nad privrednim društvom Rudarsko-topioničarski basen RTB Bor d.o.o. Bor od strane privrednog društva Zijin Mining Group Co. Ltd., NR Kina.

Kineska Zijin Mining Group bavi se istraživanjem i iskopavanjem zlata, bakra, cinka i drugih mineralnih resursa, a u Srbiji, do sada, nije bila prisutna.