kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је на основу достављених информација, по службеној дужности покренула поступак испитивања концентрације која је настала стицањем појединачне контроле од стране друштва „Prointer IT Solutions and Services“ д.o.o Београд над друштвом „Alti“ d.o.o. Чачак.

У поступку испитивања, утврђено је да је концентрација спроведена без претходно прибављеног одобрења Комисије, чиме је прекршен Закон о заштити конкуренције, због чега је одређена мера заштите конкуренције друштву „Prointer IT Solutions and Services“ д.o.o. у износу 6,7 милиона динара.

Комисија је, приликом одређивања висине мере, имала у виду да наведена концентрација не би изазвала негативне последице и да би она, да је била пријављена у складу са законском обавезом, била одобрена.